Wisselvallig weer maar een heerlijk weekje. Ook cantine aperte !